Ochrana věřitele

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

Je-li sepsán notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, pak v případě nesplnění dluhu může být přímo nařízena exekuce, ani by předtím proběhlo soudní (nalézací) řízení. Jedná se proto o nástroj, který výrazně posiluje postavení věřitele.

 

Zástavní právo a Rejstřík zástav

Zástavní právo zakládá věřiteli možnost zástavu zpeněžit a uspokojit se z dosaženého výtěžku, pokud mu dlužník zajištěný dluh řádně a včas nesplní.

Sepsání zástavní smlouvy ve formě notářského zápisu je zákonem vyžadováno v těchto případech:

  • je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná
  • je-li zástavou nemovitá věc neevidovaná ve veřejném seznamu
  • bylo-li ujednáno, že zástavní právo k movité věci má vzniknout zápisem do Rejstříku zástav

 

Zápis zástavního práva do Rejstříku zástav přitom posiluje postavení věřitele - právo tohoto věřitele se totiž uspokojuje přednostně před právy v Rejstříku zástav nezapsanými.

V naší kanceláři Vám poskytneme kompletní právní servis i v souvislosti se zřízením zástavního práva, a to od vypracování smluvní dokumentace až po zápis zástavního práva do Rejstříku zástav. Navíc je možné zřídit i další druhy zajištění a utvrzení dluhů – notářské úschovy, uznání dluhu, smluvní pokuty, zajišťovací převod práva, přistoupení k dluhu a další.

Adresa kanceláře

Palác Turmalín, 7. NP
Lidická 2030/20
602 00 Brno

Dostupnost a parkování

Úřední hodiny

Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 08:00 - 16:00
Čt 08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
So/ne Zavřeno