Dědictví, závěti

Pozůstalostní řízení

Notář v pozůstalostním řízení vystupuje jako soudní komisař (jeho jednání je tedy jednáním soudu), přičemž je pověřen na základě pevně stanoveného rozvrhu. Notáře si v tomto případě nelze zvolit.

Pozůstalostní řízení má obvykle tyto fáze:

  1. Předběžné šetření – jedná se o přípravné jednání, které slouží ke zjištění rozhodných informací pro další postup. K tomuto jednání bývá většinou předvoláván pouze vypravitel pohřbu. Účast ostatních dědiců při tomto jednání není zpravidla vyžadována.
  2. Získávání podkladů – notář se dotazuje příslušných subjektů na majetek zemřelého a zajišťuje další podklady pro jednání.
  3. Jednání ve věci samé, při kterém je věc obvykle skončena dohodou dědiců.

 

Notář poté zajistí zápis nemovitostí v katastru. Ostatní majetek, včetně bankovních účtů, si dědicové vyřizují sami vždy u příslušných subjektů.

Délka pozůstalostního řízení záleží na konkrétních okolnostech, obvykle je věc vyřízena v řádu měsíců. K největším průtahům v řízení dochází, když se dědicové nedokáží dohodnout.

 

Závěti a jiná pořízení pro případ smrti

Pořízením pro případ smrti je možné upravit okruh svých dědiců a upravit tak svoje majetkové poměry pro případ úmrtí. Pořízením pro případ smrti jsou zejména závěť a dědická smlouva. Rozdíl mezi nimi spočívá především v tom, že závěť může být zůstavitelem kdykoliv odvolána či nahrazena novou závětí, jelikož se jedná o jednostranný projev vůle zůstavitele.

Pro závěť není vyžadována forma notářského zápisu. Sepsání závěti notářem oproti jiným formám ale dává jistotu, že závěť bude mít ty důsledky, které pořizovatel zamýšlel, a pozůstalost bude skutečně podle jeho vůle projednána. Originál závěti sepsané notářem navíc zůstává vždy uložen u notáře a údaj, že závěť byla sepsána, notář zapisuje do elektronické evidence. Nehrozí tedy situace, že by se v případě úmrtí pořizovatele listiny na ni zapomnělo nebo byla zničena osobou, která nemá na její existenci zájem.

Adresa kanceláře

Palác Turmalín, 7. NP
Lidická 2030/20
602 00 Brno

Dostupnost a parkování

Úřední hodiny

Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 08:00 - 16:00
Čt 08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
So/ne Zavřeno